Draco Beton Katkıları

 

CF

ADDIMA 90 - Draco Draco - ADDIMA 90 ADDIMA 90
Kendiliğinden sıkışma özellikli yüksek performanslı betonlar için kıvam korumalı hiper akışkanlaştırıcı

TANIM

ADDIMA 90, düşük çimento dozajı ile kendiliğinden sıkışma özellikli yüksek performanslı beton üretimi için geliştirilmiş, yüksek kıvam korumalı, yüksek oranda su azaltan, fosfanat modifiye polikarboksil esaslı, yeni nesil hiper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

STANDARTLAR

ASTM C-494 Tip F; TS EN 934-2 Çizelge 3.1, 3.2

KULLANIM ALANLARI

 • Uzun süre işlenebilirlik ve kıvam koruma istenilen yüksek dayanımlı betonlarda.
 • Hazır beton, şantiye betonları.
 • Çimento dozajına bağlı olarak hidratasyon ısısının optimum aralıkta kalmasını dengeler.

ÖZELLİKLER

 • En düşük su/çimento oranı ile yüksek kaliteli beton elde edilir.
 • Betondaki su ihtiyacını azaltır. ( su kısma % 25 – 40 )
 • Priz geciktirmeden betonun kıvamını korur.
 • Klor içermez.
 • Uzun süre işlenebilirlik sağlar.
 • Şantiyede tekrar kıvam ayarlamasına gerek kalmaz.
 • Betonda geçirimsizlik sağlanır.
 • Ayrışmayan, homojen ve kohesiv beton elde edilir.
 • Betonda agresiv kimyasallara dayanım artar.
 • Katkı kullanımı ile uzun mesafe beton dökümleri ve yüksek yerlere kolay beton pompalanması sağlanır.
 • Betonun kalıp içerisine iyi yayılmasını sağlar.
 • Mükemmel yüzey görünümü sağlar.
 • Betonda yüksek erken ve nihai mukavemet elde edilir.
 • Düşük çimento oranı ile ayrışmayan ve kendiliğinden sıkışan yüksek kaliteli beton elde edilir.

UYUM

ADDIMA 90, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanılabilir.

 • ASTM standartlarınca uygun görülen tüm Portland ve diğer çimento çeşitleri.
 • Silica fume.
 • Uçucu kül.
 • Curuf.
 • Elyaf ve çelik tel donatıları.

ADDIMA 90 ile birlikte diğer beton katkıları kullanılmak istenirse, önceden deney yapılması ve teknik bilgi için danışılması tavsiye edilir.
ADDIMA 90, naftalin sülfonat esaslı katkılar ile birlikte kullanıma uygun değildir.

MUKAVEMET

Katkı kullanılmamış bir betonla kıyaslandığında
ADDIMA 90 kullanımı, betonun erken ve nihai (1-28 gün) mukavemetlerinde artışa sebep olur.

DOZAJ

Çimento ağırlığının % 0.3 – 3.0
Genel kullanım aralığı % 1.2

 • Betondaki uçucu kül, curuf, mikro silika, ince agrega ve kırma kum oranı katkı kullanım miktarını etkiler.
 • Katkı kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak deneyler ile belirlenmelidir.

KULLANIM

 • Katkı, beton karışımına son karışım suyu ile katıldıktan sonra (karışım suyunun %70 kullanımından sonra) eklenir ve homojen bir karışım ve istenilen işlenebilirlik elde edene kadar iyice karıştırılır.
 • Transmikserdeki yaş betona kıvam artırmak için direk eklendiğinde, transmikseri en az 5 dakika yüksek hızda karıştırmak gereklidir.
 • Su azalma ve akışkanlaştırıcı etkisinde azalmaya sebebiyet verdiği için kuru agrega ve çimento üzerine katkı kesinlikle eklenmemelidir.

İŞLENEBİLİRLİK

ADDIMA 90 kullanımından sonraki işlenebilirlik zamanı, uygulanan dozaj, kullanılan çimento, agrega ve çevre sıcaklığına bağlı olarak uzun sürelidir.
İşlenebilirlik kaybı yavaş yavaş gerçekleşir ve bu değeri belirlemek için sahada deneme yapılmalıdır.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

220 kg varil, 1000 kg IBC, dökme.
Orijinal paketinde, +50C / +250C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunduğu depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır.
Ürün donarsa +20oC bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.