SILICRETE S20

Beton yüzeyler için yoğunlaştırıcı, tozuma önleyici, koruyucu, su itici özellikli likit yüzey sertleştirici

TANIM

SILICRETE S20, beton yüzeylerin emprenye edilerek kondisyonunu arttırmak, yüzeyi sertleştirerek dayanımını arttırmak, geçirimsizlik sağlamak, yüzeyde parlak görünüm elde etmek için geliştirilmiş kuvvetlendirici, sertleştirici, yoğunlaştırıcı, su ve yağ itici özellikli likit malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLER

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı

Silikat ve su itici katkılar

Görünüm
Şeffaf
Solvent
İçermez

Özgül ağırlık

1.10-1.15 kg/lt

Katı madde

% 19 ± 2

uygulama ısısı

+2oC / +40oC

Kuruma süresi

1-3 saat (20OC)

Sarfiyat

150 – 200 gr / m2

BETONDA SAĞLANAN ÖZELLİKLER

UV dayanımı

Tam, ASTM G23-81

Geçirimsizlik

Geçirimsiz, 10 gün sonra

Kayma dayanımı

Daha dayanımlı, ASTM 1028

Aşınma dayanımı

+%35 ASTM C 779

Darbe dayanımı

+%15 ASTM C 805

Basınç dayanımı

+%40 ASTM C 39

Kimyasal dayanım*

+%800

*hidroklorik asit, sülfirik asit, nitrik asite dayanıklı değildir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven ve koruyucu giysi /maske/ gözlük kullanılmalı, malzeme teneffüs edilmemelidir

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg teneke, 220 kg. varil , 1100 kg IBC.
Orijinal paketinde, +100C / +300C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
Malzeme donarsa, en az +100C’de çözülüp iyice karıştırıldıktan sonra uygulanabilir.

ESKİ BETON ÜZERİNE UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama

30 dakikadan sonra;
a. Yüzeyde uygulanan malzemenin çoğunluğu betona penetre edip, az bir kısmı yüzeyde belirli yerlerde kaldıysa; yüzeyde az kalan malzeme ucu lastikli çek pas ile, yüzeyde hiç malzeme kalmayıncaya kadar alınır.
b. Uygulanan malzemenin çoğu yüzeyde kaldıysa;
Malzeme kaygan hale gelince – jelleşince, yüzey
komple sulanarak lastik uçlu çek pas ile veya sulu
makine ile SILICRETE S20 malzemesi yüzeyden
tamamen arındırılır.
Yüzey kuruyunca yüzeyde hiç malzeme
görünmemesi lazımdır.


Sarfiyat

Dikey – duvar uygulamalarında;

Uyarı

Taze beton üzeri uygulamalarda

Eski beton üzeri uygulamalarda