DURACROM 30

Taze veya eski beton üzerine uygulanan yüksek mukavemetli beton yüzey kaplama harcı

TANIM

DURACROM 30 , eski veya taze beton üzerine 1 - 3 cm kalınlıkta uygulanan endüstriyel zemin kaplama harcıdır.
DURACROM 30, özel hidrolik bağlayıcı, sert agrega, sentetik elyaf, kimyasal ve diğer katkı maddelerinden oluşur. Elde edilen plastik-akışkan kıvamdaki harç, uygulandığı yüzeyde aşınma, darbe ve kimyasallara dayanıklı yüksek mukavemetli bir tabaka oluşturur.

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLER

TEKNİK VERİLER 

Donma çözülme direnci

-18+5oC, 300 sefer, %5 küçülme

Sülfata karşı dayanım

Tam dayanıklı (ASTMC88)

Yağlara karşı dayanım

Tam dayanım, 40oC, 60 gün

Kanama (bleeding)

Yok. (UNI8998)

Uygulama ısısı

+5oC -- +35oC

Yoğunluk

1950 kg/lt

Duracrom 30 harç yapmak için gerekli su miktarı

Karışım suyu

%15
%17
%19

Akışkanlık

Plastik

Yarı akışkan

Akışkan

Priz alma süresi

başlangıç
nihai
20oC

2 saat

7 saat

40oC

1 saat

4 saat

 

Mukavemetler (4x4x16 - UNI EN 196)

Karışım suyu - kıvam

%15 plastik

Kürlenme (gün)

1
3
7
28

Eğilme mukavemeti N/mm2

7
8
9
10

Basınç mukavemeti N/mm2

35
45
55
65

SARFİYAT

20 kg / m2 / 1 cm.
Taze betonda uygulama kalınlığı 1.0 - 2.5 cm
Eski betonda uygulama kalınlığı 2.0 - 3.0 cm

UYGULAMA

Taze beton üzerine yüzey kaplama harcı
Taze beton döküldükten 2-3 saat sonra beton yüzeyi önce tahta profil sonra mekanik şekilde mastarlanır.
Betonda kanama varsa alınır ve DURACROM 30 serpilir.
( doğru su/çimento oranını sağlamak için ).
Beton döküldükten hemen sonra, şayet uygulama açık alanda yapılıyorsa, uygulanan yerde hava sirkülasyonu varsa veya uygulama alanı güneş ışınlarına maruz ise, komple beton yüzeyi polietilen ile kaplanmalıdır.

Karışım
Elde edilmek istenen kıvama göre gerekli su miktarı (%15-19) beton mikserine konulur ve aşamalı olarak DURACROM 30 eklenerek homojen harç elde edene kadar 5 dak. karıştırılır.

DURACROM 30 harcının serilmesi
DURACROM 30 harcı, beton sertleşmeden önce serilir (betondaki ayak izleri 3mm geçmemelidir) ve istenilen kalınlık elde edilene kadar çelik profil ile mastarlanır.
Uygulama açık alanda yapılıyorsa, uygulanan yerde hava sirkülasyonu varsa veya uygulama alanı güneş ışınlarına maruz ise, komple beton yüzeyi polietilen ile kaplanmalıdır.
2 – 3 saat sonra istenilen düzlük elde edilene kadar helikopter ile pardahlanır.
(su birikintileri varsa üzerine DURACROM 30 serpilir)

Kürleme
Perdahlanmış betona PROCURE kür sıvısı uygulanır.

Derz kesimi
Derzler 1-3 gün içinde, beton kalınlığının en az 1/5 kadar ve 4x4m ölçülerinde kesilir. Derz dolgu malzemesinin en az 28 günlük betona uygulanmasına dikkat edilmelidir.

Eski beton üzerine yüzey kaplama harcı

Yüzey hazırlama
Sağlam beton yüzeyi;
Eski beton yüzeyinin üst tabakası sağlam ve üzerine gelecek yükü kaldırabilir yapıda olursa;

Sağlam olmayan beton yüzeyi;
Eski beton yüzeyinin üst tabakası sağlam değilse;

Astarlama

Karışım
Elde edilmek istenen kıvama göre gerekli su miktarı
(%15-19) beton mikserine konulur ve aşamalı olarak DURACROM 30 eklenir. Malzeme homojen bir harç haline gelene kadar 5 dakika karıştırılır.

DURACROM 30 harcının serilmesi
DURACROM 30 harcı, yaş ve yapışkan haldeki astarın üzerine serilir ve istenilen kalınlık elde edilene kadar
(minimum 2 cm) çelik profil ile mastarlanır.
Uygulama açık alanda yapılıyorsa, uygulanan yerde hava sirkülasyonu varsa veya uygulama alanı güneş ışınlarına maruz ise, komple beton yüzeyi polietilen ile kaplanmalıdır.
2 – 3 saat sonra istenilen düzlük elde edilene kadar helikopter ile perdahlanır.
(su birikintileri varsa üzerine DURACROM 30 serpilir)

Kürleme
Yüzeyi perdahlanıp sertleşmiş betona PROCURE kürü uygulanır.

Derz kesimi
Uygulamadan sonra 1 gün içinde derzler kesilir.
DURACROM 30 harcı uygulanan yüzeylerde kesilecek derzler, eski betondaki derzlere göre kesilmelidir.
Derz derinliği, uygulanan harcın kalınlığı kadar olmalıdır.
Mesela, uygulanan DURACROM 30 harç kalınlığı 2 cm ise, kesilecek derzler 2 cm. olmalı ve tam eski derzlerin üzerine gelecek şekilde kesilmelidir.
Derz dolgu malzemesinin en az 28 günlük betona uygulanmasına dikkat edilmelidir.

Tamir amaçlı kaplama işlerinde

KOLON, DUVAR, MAKİNE TEMELLERİNİN AYRIMI

Taze beton, eski beton ve tamirat amaçlı tüm DURACROM 30 uygulamalarında beton yapının ve malzemenin kolon, duvar, makine temellerinden en az 0.5 cm boşluk bırakılarak ayrılması gerekir.

ESTETİK GÖRÜM

Tüm DURACROM 30 uygulamalarından 1 ay sonra estetik görünüm için yüzeyler mermer silme makineleri ile silinebilir. Bu yapıldığında harcın içindeki agregalar yüzeyde görünür.
Özel isteğe göre harcın içine değişik tip ve renk agrega veya mermer parçacıkları katılabilir.

YÜKSEK DAYANIM

Yüksek dayanım gereken durumlarda DURACROM 30 SFR veya METALCROM 300 kullanılması gerekir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.
Orijinal paketinde, +100C / +300C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.